Az öt legfontosabb zarándokhely Nepálban. Első rész.

Az öt legfontosabb zarándokhely Nepálban. Első rész.

April 25, 2018

Boudhanath Monastery


A világ egyik legnagyobb és legősibb sztúpája Katmandu központjától 11 km-re észak-keletre található. A Boudhanath Monestry a világ buddhistáinak legfontosabb zarándok és imahelye. Épülete uralja a látóhatárt, ami nem is csoda hiszen 40 méteres magasságával és 100 méteres átmérőjével ez a legnagyobb sztúpa Nepálban.

Fentről úgy néz ki, mint egy hatalmas mandala vagy a buddhista kozmosz diagramja. Formája a klasszikus sztúpa forma: négyzetes alapján egy kupola emelkedik, amelynek tetején egy doboz van, ami 13 kúpalakban szűkülő lépcsősorral záródik, amelynek tetején egy aranyozott baldachin és arany
spirál helyezkedik el. Ezek a mértani formák az alapvető elemeknek – föld, víz, tűz, levegő, űr – felelnek meg, a sztúpa alakja pedig az ülve meditáló Buddhára emlékeztet.
A kupolát záró négyzetes forma minden oldalára felfestették Buddha mindent látó szemeit, a sztúpa tetejéhez pedig imazászlókat rögzítettek, amelyek a szél segítségével engedik szabadon és árasztják a környezetre az imák és mantrák pozitív erejét.


Több legenda is övezi a sztúpa építését. Az egyik szerint Bikramadity király azt tanácsolta, hogy a palotájának déli részén építsenek egy fürdőt (Dhunge Dhara), de víznek nem találták nyomát. A király ezért összehívta az asztrológusait egy konzultációra, akik az javasolták, hogy emberáldozatot kell hozni annak érdekében, hogy vizet találjanak és meghatározták azokat a feltételeket, amelyeknek a kiválasztott áldozat meg kell, hogy feleljen.

A kiválasztási folyamat során csak a király és két hercege felelt meg a feltételeknek. A király vállalta ezt az áldozatot és annak érdekében, hogy vizet találjanak lefejezték. Az egyik herceg bánatában megfogadta, hogy egy sztúpát épít, ami megörökíti a király által hozott áldozatot.

 


Egy másik legenda szerint sok évszázaddal ezelőtt élt egy Jadzima nevű nő, aki nagyon vallásos volt és elhatározta, hogy a kemény munkával összegyűjtött megtakarítása felhasználásával felépíti a legnagyobb sztúpát. Amikor Jadzima meghalt négy fia folytatta az építkezést. Ezekben az években nagyon nagy szárazság volt az országban és nem állt rendelkezésre a szükséges víz az építkezéshez. A munkások ruhákat terítettek le a földre éjszakára, hogy így gyűjtsék össze a harmatot és ezt használták fel az építkezéshez. Tíz év
elteltével végül amikor befejezték az építkezést öt napig nem nyugodott le a nap. A Mennyet annyira lekötelezte az emberek építkezés során mutatott elkötelezettsége, hogy mind a 84 000 Buddha, Bódhiszattva, Isten, Istennő és Dakini összegyűlt tíz irányból, hogy virágokkal és áldással árasszák el a sztúpát, majd összefonódtak a sztúpával. Ezért tartják a Boudhanath Sztúpát a Buddhizmus gyökerének, ami az összes Buddhák és Bódhiszattvák elméjét képviseli.

 


Úgy tartják, hogy minden tizenkét évben egyszer szent víz vagy ambrózia szivárog a sztúpából. Nagyon sokan azért látogatják meg a sztúpát, hogy tanúi lehessenek ennek a csodának és hozzájussanak az ambróziához és az ezzel járó áldáshoz.

Jadzima négy fia, akik segítettek a sztúpa építésében újjászülettek később. A legidősebb fiú Tibet legjobban tisztelt spirituális királya, Trisong Detsen képében született újjá, aki minden energiáját a buddhizmus terjesztésének szentelte. A második fiú a szent szerzetes Santarakshita formájában született újjá, akit Tibet első szerzeteseként tartanak számon. A harmadik fiú Guru Padmasambhaveként született újjá, akit a második Buddhaként tartanak számon és aki a Bazrayana hagyomány alapítója volt, legyőzte és elfojtotta a vallás

terjesztését akadályozó rosszindulatú szellemeket, démonokat és ellenséges erőket. A negyedik fiú Trisong Detsen kirány egyik buddhista minisztereként született újjá.


Úgy válik, hogy bárki, aki tiszta szívvel járja körbe a sztúpát és borul le imádkozni, az jó karmát hoz létre, ami segít minden kívánságának a valóra váltásában, továbbá ezzel bezárja az alsóbb szinteken való újjászületés kapuját. A sztúpa hatalma és könyörületes áldásai meghaladják az összes érző lény képzeletét és elképzeléseit. Ezért hívők generációi nagy odaadással imádkoztak és imádkoznak védelemért, inspirációért, megtisztulásért, áldásért és csodákért a világ egyik legfontosabb buddhista zarándok helyén.

 


Swayambhunath Monastery


A Swayambhunath Sztúpa magas fehér kupolája és csillogó arany színű teteje jól látható nagy távolságokból a Kathmandu-völgy minden oldaláról.

 

A kőfeliratokban talált történelmi feljegyzések bizonyítják, hogy a sztúpa fontos zarándokhely volt már az 5. században is. A buddhista mitológiában és eredetelméletben, valamint a mindennapi vallási gyakorlatokban
központi helyet foglal el és valószínűleg a buddhista zarándokhelyek közül a legszentebb. A komplexum egy sztúpából, számos szentélyből és templomból áll, valamint egy kolostor, egy múzeum és egy könyvtár is kiegészítik.

A sztúpához több legenda is kapcsolódik. Az egyik szerint réges-régen a Kathmandu-völgy egy nagy tó volt, amelyből a Swayambhu domb szigetként emelkedett ki. A domb tetején egy természetes kristály sztúpa állt. Buddha, miután meglátogatta a helyet, azt mondta, hogy ez egy kívánság teljesítő sztúpa, és akit megérint a szél, ami előtte megérintette a sztúpát, az kiszabadul a létezés ciklusából.
Később egy kínai buddhista szerzetes kiszivattyúzta a tavat így elérhetővé téve a kristály
sztúpát mindenkinek. Napjainkban a kupola alakú épület ezt a kristály sztúpát védi a rablások ellen.


Egy másik legenda szintén úgy meséli, hogy a völgyben egy tó volt. Ennek a tónak a közepén egy gyönyörű arany színű lótusz virágzott. Egy szerzetesnek látomása volt, amely megmutatta neki az arany lótuszt, így odautazott, hogy imádkozzon a virághoz. Odaérve a tóhoz látta, hogy a völgy megfelelő hely lenne a zarándokoknak, ezért aztán vágott egy csatornát a hegyek között, amin leengedte a tó vizét. A lótusz levelei dombbá alakultak a virág pedig sztúpává.


A sztúpa Buddha elméjét képviseli, ezért úgy tartják, hogy a sztúpa meglátogatása ugyanaz, mintha Buddhával találkoznánk személyesen. Békét, szabadságot és örömet kínál az egész világnak és segít a tökéletes megvilágosodás elérésében. A sztúpa tompítja a fizikai és mentális nehézségeket, betegségeket, éhínséget, konfliktusokat.
Érdekessége a sztúpának, hogy nem csak buddhista, de hindu zarándokhelyként is funkcionál.
Napfelkelte előtt számos buddhista és hindu szerzetes megy fel a hegyre vezető 365 lépcsőfokon és kezdi meg az óramutató irányával ellentétes sétáját a sztúpa körül.