A különböző Buddhák jelentései

A különböző Buddhák jelentései

2017 dec. 11.

 

Gyógyító Buddha: A gyógyító Buddha egy megvilágosodott lény, aki elfogulatlan együttérzéssel segíti minden élőlénynek. Megvédi az élőlényeket a testi és lelki betegségektől, valamint más veszélyektől és akadályoktól és segít nekik felszámolni a három mérget – a túlzott ragaszkodást, a gyűlöletet és a tudatlanságot – amelyek minden betegség és veszély forrását jelentik. Általában ülő pozícióban láthatjuk, jobb kezében egy aruna ág van, ami az egyik leghatásosabb gyógynövény, a betegségek széleskörű ellenszere. Az ölében tartott bal kezében egy gyógyító nektárral teli tál van.

Zambala: Zambala a tibeti buddhizmusban a gazdagság istene. Az anyagi és a szellemi gazdaság valamint a pénzügyi stabilitás védelmezője, aki jó szerencsét, erkölcsi tisztaságot, hosszú életet, intelligencianövekedést hoz. Öt megjelenési formája van, amelyek a nagylelkűség lényegét és előnyeit képviselik. Törekvésük a szegények és a balszerencsében szenvedők megsegítése. A Zambala általában pocakos férfialak, bal kezével egy mongúzt fog, ami az erőt szimbolizálja és keze alatt egy pénzeszsák van.

Zöld Tara: különleges helyet foglal el a szobrok között a Zöld Tara, hiszen a többi szoborral ellentétben ez egy nőalak, minden Buddhák anyja. Tara a kegyelem, az együttérzés istennője, aki mindenki számára szabadon elérhető és pártfogásába vesz minden szenvedőt. A Zöld Tara gyönyörű fiatal nőként jelenik meg, aki öt Buddha fejjel díszített koronát visel. Lótusz trónon ül fél lótuszos testtartásban, hogy bármikor ugorhasson ha segítség kell. A lótusz szimbolizálja a világmindenséget, a lélek jelképe, az élet születésének, a sötét mélyben rejtőző chi kibomlásának a szimbóluma, ily módon a szenvedéstől való megszabadulást ábrázolja.

Csenrézi: Minden olyan személy, akinek a szívét a szeretet és az együttérzés mozgatja, aki mélyen és őszintén cselekszik mások javára, anélkül hogy a saját hírnevét vagy társadalmi helyzetét helyezné előtérbe kifejezi a Csenrézi lényegét. Csenrézi az összes buddhista istenség közül a legkedveltebb, leszámítva magát Buddhát. Tibet patrónusának tekintik és meditációját a tibeti buddhizmus minden ágában gyakorolják. Valahányszor szenvedélyes szeretet érzünk egy személy, egy állat vagy a természet egy része iránt megtapasztaljuk a Csenrézihez való természetes kapcsolatunkat. A Csenrézi szobrok általában négykarúak, ami azt szimbolizálja, hogy szeretete és könyörületessége mindenhol megtalálható, éppen ezért egyéb ábrázolásokon gyakran látni ezer karral és 11 fejjel.

Shakjamuni: amikor egy buddhista Buddháról beszél, akkor Shakjamuni Buddha, más néven Siddhartha Gautama az akiről beszél. 2650 évvel ezelőtt hercegként született, ám vagyonát, palotáját hátra hagyva évekig meditált, aminek során megtalálta az élet valódi jelentőségét és végül elérte a teljes megvilágosodást, éppen ezért a megvilágosodás és a tanítás megtestesítője. Tanításai a mai buddhizmus alapjául szolgálnak. Szobrai különböző pózokban ábrázolják Shakjamuni Buddhát, különböző kézmozdulatokkal, ülő, álló, oldalán fekvő vagy sétáló pózokban, amelyek életének és tanításainak különböző szakaszait reprezentálják.

 Maitréja: A buddhista hagyomány szerint Maitréja a jövendőbeli Buddha, aki nagy szellemi vezető formájában fog megjelenni és segít megtalálni az erény ösvényét. Fő tanítása a szeretetteljes kedvesség lesz, aminek eredményeként az emberek feladják megtévesztett magatartásukat és káros viselkedésüket. Leggyakoribb ábrázolása hogy egy trónon ül, várva az időt, amikor visszatér. A szíve előtt tartott kezek a tanítás gesztusát mutatják. A hüvelyk és mutatóujja között lótuszvirág szárát tartja, ami sugárzó erejét és tisztaságát jelzi. Maitréja felett egy gyönyörű napernyő van, ami jelzi, hogy menedéket és védelmet kínál minden lénynek.

Áldó Buddha: tipikusan ülő alak, a jobb tenyere felfelé és kifelé néz, ami két különböző jelentéssel bír: egyrészt a felemelt jobb kéz szimbolikusan pajzsot jelent, másrészt ez mutatja a félelem leküzdését, hiszen aki védelmet kap a pajzs által, az kevésbé fél. Ez a szobor bátorságot jelent és védelmet nyújt a félelem, téveszmék és harag ellen.

Fehér Tara: A Zöld Tarához hasonlóan nőalak, a hosszú élettartam szimbóluma, de a termékenység és az anyaság istennőjeként is ismerik. Erdei istennő, általában a növényi élethez, virágokhoz, akácfákhoz és szélhez kapcsolják lényét. A természettel és a növényekkel való kapcsolatának köszönhetően a Fehér Tara gyógyító istennő, aki ellensúlyozza a betegségeket, ezzel hozzá segítve a hosszú élethez és a termékenységhez. Megtestesíti az együttérzést és kapcsolata a széllel azt is jelenti, hogy gyorsan reagál a segítségkérésre. Leggyakrabban úgy láthatjuk, hogy két karja egy-egy lótuszra támaszkodik, két lábán és tenyerén szemet láthatunk, valamint egy harmadik szemet a homlokán, így hét szemével mindent lát.

Mahakala: Mahakala nem Buddha, hanem egy haragos istenség, aki visszaveri a szörnyeket és legyőzi a külső és belső démonokat. Mahakalát nem kötik szabályok, hatalmában áll felszabadítani a teret és az időt, elpusztítani az élőlényeket és az univerzumot kegyelem nélkül, mert ő az idő megszemélyesített formája, így nem kötődik semmihez és senkihez. Az egyik legerősebb védelmező, akkor lép akcióba, amikor a többi istenség már nem elég erős visszaverni a támadásokat. A különböző ábrázolási formákon két-, négy- vagy hatkarú istenség, akinek három szeme van, koronáját nyolc koponya díszíti, figuráját lángok veszik körül.

A Buddha szobrok, képek magukban nem vallásos bálványok és nem képviselnek semmilyen istenséget. Céljuk hogy emlékeztessék az embereket Buddha tanításaira. A Buddha szobrok pozitív környezetet teremtenek. Ahhoz azonban hogy ez így történjen, körültekintően kell megválasztani a szobor helyét és figyelni kell néhány alapvető dologra a szobor elhelyezése során. Ha így teszünk, a Buddha szobor fokozza az energia áramlását az otthonunkban. A chi „életerő” akadálytalan áramlása az, ami békét és nyugalmat hoz környezetünkbe.

 

A szobor elhelyezése során az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

- ha a lakáson belül helyezzük el a szobrot annak legalább 75-80 cm magasan kell lennie

- a szobor nézzen a bejárati ajtó felé, mert ezzel bevonzza a pozitív energiát és megvédi otthonunkat a negatív energiától

- ne helyezzük a Buddha szobrot a padlóra, a konyhába, a hálószobába és a fürdőszobába

- ha a dolgozószobában helyezzük el a Buddha szobrot, akkor győződjünk meg róla, hogy jó fényben helyezkedik el és könnyen látható. Ez ösztönzi a pozitív energia áramlását és fokozza az intellektuális aktivitást

- az egész alakos Buddha szobrok mindig nagyobb erővel bírnak, mint a fejet ábrázolók

- a Buddha szobrot pozitív szellemben és bizalommal kell beszerezni

- ha meditációs célra szeretnénk használni a Buddha szobrot, akkor szemmagasságban célszerű elhelyezni

Szép gesztus, ha a Buddha szobrot tisztelettel kezeljük, és időről időre felajánlunk neki valamit. Ez azt jelenti, hogy a legjobb tudásunk szerint ajánljuk magunkból a legjobbat annak érdekében, hogy egy nap magunk is elérhessük azt a magasabb szintet, amit a Buddha szobor képvisel. Az ajándékozás aktusa a nagylelkűség cselekedete, így tiszteletünk érzelmi és fizikai megnyilatkozása.

Többféle dolgot is felajánlhatunk, így például virágokat. A virágok gyönyörűek és amikor elhalványulnak emlékeztetnek minket a múlandóságra.

Felajánlhatunk gyertyát is, amivel saját elménk és szívünk sugárzását kínáljuk fel. Ne feledjük a buddhizmus a bölcsesség útja, tehát nem akarunk felé homályos, problémákkal teli lélekkel közeledni felé, helyette a gyertyával saját elménk bölcsességét és fényességét ajánljuk fel Buddhának.

Felkínálhatunk füstölőket. A füstölő nyugtató hatást gyakorol az elmére, így amikor füstölőt ajánlunk fel, a saját békességünket ajánljuk Buddhának.

Végül, ha egy kis tálban vizet ajánlunk fel, ezzel az elme tisztaságát ajánljuk fel. A víz a jóságot és az erényt szimbolizálja. Azért ajánlunk fel vizet, mert nem akarjuk, hogy elménk tisztaságát megbélyegezzék az általunk elkövetett cselekedetek, a gondolataink és a szavak, amelyek elhagyták a szánkat. Nem akarjuk, hogy az elménk dühös legyen, olyan, mint a forrásban lévő víz, nem akarjuk hogy az elménk olyan legyen, mint a sötét, koszos víz, éppen ezért mindig tiszta, friss vizet helyezünk el a szobor előtt, amely szimbolizálja azt hogy tiszta és higgadt állapotra törekszünk.